Internet

01.12.2005

Kim H. Veltman

Amerikaanse visioenen van versmelting

Maastricht
Januari 2005
Vertaald door Nino Niën

Inhoudsopgave

1. Inleiding
I. Telecommunicatie en Nieuwe Media
2. Internet
3. AT&T
4. Baby Bells
II. Het leger
5. SAIC
6. Leveranciers
7. Overheid
III. Energie
8. Elektriciteit
9. Olie
IV. Financiën
10. Banken
11. Particuliere participatiemaatschappijen
V. Nano-, Bio-, Info-, Cogno-
12. Ondernemingen
13. Nieuwe bedrijven
VI. Implicaties
14. Telco Pseudo-crisis
15. Satellieten
16. Het recht
17. Conclusies
Appendices
1. Concurrenten
2. Telco-statistieken
3. Eenvormigheid en verscheidenheid
4. POAS en PNAC
5. Bedrijven voor Vaccin-, Biotechnologie en Genetische Manipulatie

In kort bestek

Volgens de media is er niets ongewoons aan de ontstaansgeschiedenis van internet. In de jaren 1950 waren de telefoonmaatschappijen, in het bijzonder AT&T, er nog op tegen. In de jaren 1960 begon internet, met steun van het Amerikaanse leger, als experiment om wetenschappers met elkaar in verbinding te brengen. Weldra was er een groter publiek voor dit idee. Toen AT&T in 1984 opgeheven werd, kwam internet in een stroomversnelling en werd het een groot succes. Alles ging goed tot 2000- 2001, toen er zich twee belangrijke tegenslagen voordeden: 1) het dot.com-fiasco en 2) een crisis in de telecommunicatie - en vooral de telefoonbranche. Sommigen brengen deze tegenslagen goeddeels of zelfs uitsluitend in verband met de gebeurtenissen van 11 september 2001.

In dit essay worden vraagtekens geplaatst bij het officiële verhaal over internet. De stelling is dat er van begin af aan steun is geweest van de telefoonmaatschappijen; de opheffing van AT&T heeft daar niet direct iets aan afgedaan. In het afgelopen decennium is er in zoverre een versmelting geweest, dat de telefonie- en internetbelangen van telefoonmaatschappijen met breedbandkabel en televisie verweven raakten. Dit hangt samen met de tendens naar versmelting op tal van andere terreinen: a) het leger; b) energievoorziening; c) financiën en d) techniek en menswetenschappen, ook wel nanowetenschap genoemd, biotechnologie, informatica en cognitieve wetenschap (NBIC). De stelling van dit boek is dat deze versmeltingstendensen met elkaar samenhangen.


Read full article